www kishuta nagyhuta fuzerradvany fuzerkajata filkehaza

Menü

Portálok

Hírek
 

Időjárás

Választások

  Körjegyzőség  - 2019. 02. 01.
I. Nyíregyháza Rally
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Körjegyzőség  - 2014. 08. 05.
Aktuális
  Körjegyzőség  - 2014. 05. 25.
Közlemény

Kishutai Közös Önkormányzat

Helyi Választási Iroda Vezetőjétől

3994 Pálháza, Dózsa Gy. út 34.

 

 

Szám:   Kh-491-2/2014.                                                                    Tárgy: Közlemény

 

 

A Kishutai Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Irodájához tartozó

  • Felsőregmec
  • Filkeháza
  • Füzérkajata
  • Füzérradvány
  • Kishuta
  • Kovácsvágás
  • Nagyhuta
  • Vágáshuta

települések 2014. évi Európai Parlament tagjainak 2014. évi Választásának szavazóköri jegyzőkönyvei megtekinthetőek: 2014. május 28-án 16.00 óráig  a Kishutai Közös Önkormányzati Hivatal (3994 Pálháza, Dózsa GY. út 34.) szám alatt.

 

 

Pálháza, 2014. május 25.

 

 

                                                                                                          Szilágyi Gábor sk

                                                                                                          HVI Vezető

  Körjegyzőség  - 2014. 04. 11.
Közeleg a személyijövedelemadó-bevallás határideje

FIGYELEM!

A közfoglalkoztatási jogviszony keretében megszerzett jövedelemre tekintettel is fennáll a személyijövedelemadó-bevallás benyújtására irányuló kötelezettség

 

Amennyiben Önt 2013-ban közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatták, akkor 2014. május 20-ig még akkor is személyijövedelemadó-bevallást kell benyújtania, ha egyébként az adóév (2013. év) folyamán más adó- és bevallásköteles jövedelmet nem szerzett.

 

Tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatásról szóló törvény értelmében a közfoglalkoztatási jogviszonyra a munkaviszonyra irányadó adózási szabályokat kell alkalmazni, az e jogcímen megszerzett jövedelmet az arról kiállított igazolás alapján a 1353-as bevallás 1. sorában kell feltüntetnie.

 

A személyi jövedelemadó bevallására szolgáló 1353-as nyomtatvány a NAV bármely ügyfélszolgálatánál beszerezhető, illetve annak honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető és az internetes program segítségével is kitölthető. A bevallását benyújthatja papíralapon, illetve amennyiben ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkezik, akkor akár elektronikus úton is. Ha a bevallását papíralapon kívánja benyújtani, akkor azt ajánlott küldeményként az állandó lakóhelye szerint illetékes megyei adóigazgatósághoz kell postai úton megküldenie vagy az ügyfélszolgálaton személyesen átadnia.

 

Amennyiben a bevallás kitöltésével vagy a fentiekkel kapcsolatban további kérdése van, tárcsázza a 06/40-42-42-42-es kék számot, ahol kollégáink hétfőtől csütörtökig 8.30-16.00 óráig, pénteken pedig 8.30-13.30-ig készséggel állnak a rendelkezésére.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

  Körjegyzőség  - 2014. 03. 03.
Állás pályázatok

Kishuta község Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Kishutai Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3994 Pálháza, Dózsa György út 34.

Ellátandó feladatok:

A testületek döntéseinek előkészítése, a hivatali szervezet működéséhez és a jegyzői hatáskör gyakorlásához szükséges előkészítő munkák elvégzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

helyettesíti a jegyzőt távolléte esetén, ellátja a jegyző által részére meghatározott feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a " Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, és - a (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve - a jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik.,

§         legalább 3 év helyi önkormányzatnál szerzett közigazgatási szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Közigazgatási szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         önkormányzati közigazgatási - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

§         ECDL

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű szakmai ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal

§         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

§         nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

§         nyilatkozat a pályázati anyag érintettek részére történő megismerésének hozzájárulásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Gábor jegyző nyújt, a 47/570-037 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (3994 Kishuta, Kossuth Lajos út 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Kh 293/2014 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző. [MB1] 

§         Személyesen: Szilágyi Gábor jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3994 Pálháza, Dózsa György út 34. . [MB2] 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.kishutakorjegyzoseg.hu - 2014. február 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezés esetén 6 hónap próbaidő kerül kikötésre

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 [MB1]

 [MB2]

Kishutai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kishutai Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási ügyintézői

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3994 Pálháza, Dózsa György út 34.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet szerint belügyi igazgatási feladatok és titkársági feladatok

Ellátandó feladatok:

Jegyzői hatáskörbe és polgármesteri hatáskörbe tartozó feladatok esetében a döntés előkészítés, testületek elé kerülő anyagok elkészítése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kapcsolt munkakörben ellátandó feladatok, döntés előkészítő és testületek elé kerülő anyagok előkészítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Jogállására, juttatásokra valamint az illetmény megállapítására a Kttv a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középfokú képesítés, Közigazgatási,

§         önkormányzati közigazgatási - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felsőfokú képesítés,

§         önkormányzati közigazgatási - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Gábor jegyző nyújt, a 06-47-570-037 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kishutai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3994 Pálháza, Dózsa György út 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Kh-382-1/2014 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintézői.

 

§         Személyesen: Szilágyi Gábor jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3994 Pálháza, Dózsa György út 34. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

§         www.kishutakorjegyzoseg.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezés esetén 6 hónap próbaidő kerül kikötésre

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kishutakorjegyzoseg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

  Körjegyzőség  - 2013. 10. 14.
BURSA HUNGARICA 2014
 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Legfrissebb Hírek
Kishuta község Önkormányzata az EU élelmiszerprogram keretében 2011 évben pályázatot nyert.Ennek keretében kétszer kerültek kiosztásra élelmiszer csomagok.

Kishuta Község Önkormányzata azÚj Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtott be "Körjegyzőségi Kishuta polgármesteri hivatal és idősek klubja teljes körű akadálymentesítése" címmel, melynek kedvező elbírálásáról 2009. szeptember 28-án született döntés. A 13 056 518 Ft összegű fejlesztés 11 750 864 Ft uniós és állami támogatásból valósulhat meg.
 
 
 
A hivatal akadálymentesítésének nyertes kivitelezőjét három árajánlat bekérése után választotta ki az önkormányzat. A beruházás során olyan műszaki és információs megoldások valósulnak meg, melyek a fogyatékkal élő személyek számára lehetővé teszik az intézmény szolgáltatásainak önálló igénybevételét.
 
 
 
Végső fázisához érkezett a "Kishuta polgármesteri hivatal és idősek klubja teljes körű akadálymentesítése"  című projekt. A fejlesztés eredményét a településen lakó egészséges és fogyatékos személyek egyaránt élvezhetik, hiszen könnyebbé vált az épületben történő közlekedés, ügyintézés, melyet az új információs táblák és indukciós hurok is elősegít.
A település vezetése a jövőben is törekszik a hasonló fejlesztési lehetőségek kiaknázására, a község folyamatos megújítására.
   Eseménynaptár
 


Álláskeresés

Bejelentkezés

Link ajánló
(Közérdekű oldalak)
(Menetrendek)
(Egyéb)
 
www.nfu.hu
 
 
rss